Jak szybko się rozwieść

Rozwód, to niezwykle traumatyczne zdarzenie dla każdego: dla małżonków, ich dzieci, a także dla znajomych. Przez rozwód, rozumie się rozwiązanie istniejącego, ważnego związku małżeńskiego. Rozwiązania tego może dokonać wyłącznie sąd.

Pozew rozwodowy składa się w sądzie okręgowym, na obszarze działania którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeśli jednak żadna ze stron już tam nie przebywa, to może to być sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkanie strony pozwanej.

Zwykle rozwód kojarzy się z wieloma sprawami, ciągnącym się latami postępowaniem i dziesiątkami rozpraw. Od kilku już lat, sądy mogą orzekać o zakończeniu trwania małżeństwa dużo szybciej, już podczas jednej rozprawy sądowej. Większość małżeństw, które zdecydują się na rozwód, chcą uniknąć długotrwałych procedur i publicznego prania brudów. Dlatego też sądy często przychylają się do prośby tych ludzi i orzekają rozwody już na pierwszej rozprawie. Postępowanie takie kosztuje 300 złotych.

Oczywiście taka szybka procedura możliwa jest wyłącznie w przypadkach, gdy sytuacja między stronami jest bezsporna, a rozwód wydawany jest bez orzeczenia winy.

W przypadku gdy małżonkowie chcą uzyskać szybki rozwód, muszą to zadeklarować już w momencie składania pozwu rozwodowego. Jeśli małżonkowie mają wspólne i niepełnoletnie dzieci, sąd musi przesłuchać świadka, który powie, jak znoszą one rozstanie rodziców. Strony wskazują świadka już w pozwie. W takiej sytuacji, sąd już podczas pierwszej rozprawy załatwia wszystkie formalności i wydaje orzeczenie.

Jednak tak naprawdę, w praktyce nie ma czegoś takiego, jak błyskawiczny rozwód. Bardzo często, pary, których rozwód orzekany jest już na pierwszej rozprawie, mają za sobą długa mediację, w czasie której doszli do porozumienia.

Czasem, może jednak zanim podejmiemy decyzję o rozwodzie, warto jest zdecydować się na separację. Pozwala to na nabranie dystansu i sprawdzenie, czy małżeństwa nie da się jednak uratować.